Ochrana dat / Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel odpovědné oblasti

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schwabach-St. Martin

Wittelsbacherstraße 4

91126 Schwabach

Telefon: (09122) 9256-200

Telefax: (09122) 9256-225

E-Mail: evang.pfarramt(at)stmartin-schwabach.de

http://www.stmartin-schwabach.de/

 

Ochrana dat

Jako uživatel našich webových stránek obdržíte v této zásadě ochrany osobních údajů všechny potřebné informace o tom, jak, do jaké míry a za jakým účelem jsme my nebo třetí strany shromažďují a používají údaje od vás. Shromažďování a využívání vašich dat je striktně v souladu s ustanoveními Federálního zákona o ochraně dat (BDSG) a Telemedia Act (TMG). Zejména se zavazujeme k zachování důvěrnosti vašich osobních údajů, a proto pracujeme striktně v mezích stanovených zákonem. Sběr těchto osobních údajů probíhá dobrovolně, pokud je to možné pro nás. Tyto údaje předáváme třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem. Nechceme však nechat ujít příležitost poukázat na obecná nebezpečí používání internetu, na kterou nemáme žádný vliv. Zejména v e-mailové komunikaci nejsou vaše data bezpečná bez dalších opatření a mohou být zaznamenána třetími stranami.

 

Informace, zrušení, blokování

Kdykoli obdržíte zdarma informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili, jakož i o původu, příjemci a účelu sběru dat a zpracování údajů. Navíc máte právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání dat. To se nevztahuje na data, která jsou uložena v souladu s právními předpisy nebo vyžadována pro řádné podnikání. Pro zámek dat lze kdykoli realizovat data pro účely kontroly v uloženém souboru zámku. V případě, že data nejsou zaznamenána zákonným archivačním závazkem, na vašem požadavku odstraníme vaše údaje. Pokud závazek k archivaci nabývá účinnosti, zablokujeme vaše data. Veškeré otázky a obavy týkající se opravy, zablokování nebo vymazání osobních údajů vám poskytnou naši zaměstnanci ochrany údajů v rámci kontaktních na adrese uvedenou v odtržení.

 

Sběr dat o přístupu

Doručování a prezentace obsahu prostřednictvím našich webových stránek vyžaduje technicky sběr určitých dat. S vaším přístupem na naše webové stránky jsou tyto tzv. Log logy zaznamenány u nás nebo poskytovatelem webového prostoru. Tyto soubory protokolu neumožňují žádné závěry o vás a vaší osobě.

 

Relevantní informace se skládají z názvu webové stránky, souboru, aktuálního data, množství dat, webového prohlížeče a jeho verze, použitého operačního systému, názvu domény vašeho poskytovatele Internetu, adresy URL odkazujícího uživatele jako stránky z které jste přepnuli na naše stránky, stejně jako odpovídající IP adresa.

 

Tyto údaje používáme k prezentaci a doručení našeho obsahu i pro statistické účely. Informace podporují poskytování a neustálé zlepšování naší nabídky. Vyhrazujeme si také právo zpětně prozkoumat uvedené údaje, pokud existuje podezření z nelegálního používání naší nabídky.

 

Osobní data

V souvislosti s vyhýbáním se datům a minimalizaci dat shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu a po celou dobu, kdy je to nezbytné pro použití našich webových stránek nebo vyžadovaných zákonem. Během shromažďování a zpracování osobních údajů berieme ochranu vašich osobních údajů vážně a striktně dodržujeme příslušná právní ustanovení a tato politika ochrany osobních údajů. Pokud dojde ke snížení účelu sběru dat nebo k dosažení konce zákonné doby uchovávání, shromážděné údaje budou zablokovány nebo smazány.

 

Pravidelně se naše webové stránky mohou používat bez přenosu osobních údajů. Při shromažďování osobních údajů - například vašeho jména, adresy nebo e-mailové adresy - je tento sběr dat dobrovolný. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou tyto informace předány třetím osobám.

 

Vezměte prosím na vědomí, že data na internetu nejsou obvykle vždy bezpečně předávána. Zejména v e-mailovém provozu nelze zaručit ochranu při výměně dat.

 

Server Logfiles

Logfile serverů jsou anonymizovaná data, která jsou shromažďována při přístupu na naše webové stránky. Tato informace neumožňuje vyvodit žádné závěry osobně, ale z technických důvodů je pro poskytování a prezentaci našeho obsahu nepostradatelná. Dále slouží našim statistikám a neustálé optimalizaci našeho obsahu. Typické soubory protokolu jsou datum a čas přístupu, množství dat, prohlížeč používaný pro přístup a jeho verze, použitý operační systém, název domény poskytovatele, o který jste požádali, stránku, z níž jste přišli (odkazovač). URL) a vaší IP adresy. Logfiles také umožňují přesné vyšetření v případě podezření na nezákonné použití našeho webu.

 

Tyto zásady ochrany soukromí byly vytvořeny www.datenschutzexperte.de

© HWK Schwabach 2016 - 2022